πŸ‘‹ Hey Lommelaar!

Wij zijn een sociale, ambitieuze en klimaatbewuste politieke afdeling, stevig vertegenwoordigd in de gemeenteraad en de Lommelse samenleving.

Ronny Geysen

Nieuwe mensen, nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe ideeΓ«n, ... En daarbij kunnen we iedereen goed gebruiken. πŸ’ͺ Want de inzet is duidelijk: met een sterke en fijne ploeg van positieve en progressieve krachten het huidig beleid kritisch volgen en de volgende verkiezingen een sterk, fris en ambitieus alternatief aanbieden. πŸš€

Schrijf jij mee aan ons verhaal? Laat gerust van je horen via Facebook, Instagram of e-mail. πŸ“£

Ronny Geysen

Voorzitter SAMEN sp.a Lommel

πŸ™Œ Onze leden in de Lommelse gemeenteraad

Met 11 van de 31 zetels in de gemeenteraad zijn wij de grootste oppositiepartij van Lommel.

We werken mee aan een toekomstvisie voor Lommel en een Lommel waarvan je kan dromen.

Fractieleider: Rita Phlippo πŸ’ƒ

An-Sofie Maes
An-Sofie Maes
Carine Creemers
Carine Creemers
Ersin Kemaldar
Ersin Kemaldar
Jean-Jacques Melotte
Jean-Jacques Melotte
Kelly Bosmans
Kelly Bosmans
Kris Verduyckt
Kris Verduyckt
Loes Mispoulier
Loes Mispoulier
Rina Ven
Rina Ven
Rita Phlippo
Rita Phlippo
Ronny Geysen
Ronny Geysen
Walter Cremers
Walter Cremers

Onze blog & standpunten ☝️

Wij voeren op een positieve manier, en met een groot hart voor Lommel, oppositie. Via persberichten, opinies, visies en verslagen van de gemeenteraad houden we je op de hoogte van onze blik op Lommel.

Plan ontsluiting Noord-Limburg
πŸ‘‹ Voorstel tot ontsluiting Noord-Limburg

πŸ—“οΈ Woensdag 4 maart 2020

We stellen 5 ingrepen voor die voor Noord-Limburg een grote meerwaarde betekenen naar bereikbaarheid in de toekomst.

Lees meer »
Noord-Zuid verbinding
✍️ Dossier Noord-Zuid: Oproep tot communicatie met de Lommelaars

πŸ—“οΈ Vrijdag 7 februari 2020

In het HBVL van 7 februari lezen we dat vijf betrokken gemeenten uitvoerig ingelicht worden omtrent de 7 tracés van de mogelijke Noord-Zuidverbindingen door de Werkvennootschap en Studio NZL. De communicatie gebeurt door middel van een Noord-Zuidkrant en een publieke raadpleging in de 5 gemeenten, waarbij alle inwoners de kans krijgen om hun zeg te doen over de 7 mogelijke tracés.

Lees meer »
De Kerkstraat in het centrum
✍ Leegstand in Lommelse handelspanden neemt toe

πŸ—“οΈ Dinsdag 4 februari 2020

De leegstand in de Lommelse handelspanden neemt toe. Het is een fenomeen waar alle gemeenten mee te maken hebben, maar Lommel dat in de voorbije jaren was opgeklommen als het derde sterkste handelscentrum in Limburg des te meer.

Lees meer »
Kris Verduyckt
Spreekuur Kris Verduyckt 😎
Elke maandagavond vanaf 19u in het ABVV lokaal in de Kloosterstraat 25

Heb je vragen over belastingen, verzekeringen, groepsaankoop van energie, enz maak dan hier een afspraak met Kris πŸ‘Œ.